Ważne informacje dotyczące organizacji pogrzebu

Szanowni Państwo,

AniołZakład pogrzebowy Hades przedstawia podstawowe zagadnienia związane ze zorganizowaniem pogrzebu oraz zasiłkiem pogrzebowym.

 

Dokumenty niezbędne do zorganizowania pogrzebu:

  • karta zgonu
  • dokument wydawany przez lekarza
  • akt zgonu
  • dokument wydawany przez USC

 

Do uzyskania aktu zgonu należy przedłożyć:

  • karta zgonu
  • dowód tożsamości osoby zmarłej
  • dowód tożsamości współmałżonka osoby zmarłej lub odpis skrócony aktu małżeństwa
  • dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon

 

Na życzenie osoby zlecającej zorganizowanie pogrzebu, nasza firma zgłasza zgon w USC i uzyskuje akt zgonu.Do otrzymania zasiłku pogrzebowego wymagane są:- akt zgonu- oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu- wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego ZUS lub KRUS
Zasiłek pogrzebowy- jest to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznane na pokrycie całości lubczęści kosztów pogrzebu


Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy? Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:
a) ubezpieczonego, tj. osobie podlegającej ubezp. emerytalno-rentowym,osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
b) osoby, która w dniu  śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania
c) osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński
d) członka rodziny osoby wymienionej w pkt. a-d, to jest:- małżonek (wdowa i wdowiec)- dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione- wnuki i rodzeństwo,- rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające

 

Wysokość zasiłku pogrzebowego (ZUS - aktualności)


Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu wystarczy zadzwonić do naszej firmy, wówczas odbierzemy osobę zmarłą i przewieziemy do własnej chłodni, gdzie zostanie przygotowana do ceremonii pogrzebowej.


Jeżeli zgon nastąpił w miejscu, gdzie nie ma stałej opieki lekarskiej, należy wówczas wezwać lekarza, by stwierdził zgon i wystawił kartę zgonu.


Osoby zmarłe w wyniku wypadku lub też, w których zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu mogło być przestępstwo, wymagane jest również zezwolenie prokuratora. Zwłoki osób zmarłych przewozi się do prosektorium w zakładzie medycyny sądowej celem ustalenia przyczyny zgonu. W tym przypadku tak samo jak w innych, wybór firmy pogrzebowej zależy wyłącznie od Państwa.


Jeżeli zdecydujecie się Państwo na korzystanie z usług naszej firmy, wystarczy zadzwonić tel. 817440869 lub zgłosić się do nas, wówczas zajmiemy się wszystkimi formalnościami.