O firmie

Istniejemy na rynku od 2003 roku. Świadczymy profesjonalne i kompleksowe usługi związane z pochówkiem na terenie Lublina oraz okolic. Nasze długoletnie doświadczenie i ciągłe doskonalenie w branży, jaką jest organizacja, spowodowało, że cieszymy się niezmiennym zaufaniem osób, które dotknęła tragedia utraty bliskich. Wszystkie nasze działania skoncentrowane są na umożliwieniu bliskim zmarłego godnego i jak najmniej bolesnego pożegnania. Nasi pracownicy w każdej sytuacji wykazują się nie tylko profesjonalizmem, lecz także empatią oraz dyskretną obecnością. To dzięki nim zapewniamy należyty spokój i komfort żałobników podczas pochówku. Bierzemy pod uwagę potrzeby oraz życzenia naszych Klientów. Uroczystości pogrzebowe możemy przygotować we wszystkich obrządkach oraz w sposób świecki.

Dom pogrzebowyW zakres naszych usług wchodzą m.in.:

 • pełna organizacja oraz obsługa pochówków i ceremonii pogrzebowych;
 • całodobowa usługa eksportacji zmarłych z mieszkań;
 • trumny dębowe i inne;
 • urny;
 • kremacje w 24 h;
 • transport osób zmarłych na terenie kraju;
 • tabliczki, klepsydry;
 • umieszczanie nekrologów w prasie;
 • wieńce, wiązanki;
 • sala przedpogrzebowa;
 • komplety ubraniowe dla zmarłych;
 • ekshumacje i pogłębianie grobów;
 • bezpłatna, własna chłodnia;
 • przygotowanie ciał zmarłych do pochówku;
 • bezpłatne załatwianie formalności w ZUS, KRUS, USC i kancelariach cmentarzy;
 • oprawa muzyczna podczas ceremonii pogrzebowej;
 • przewozy uczestników pogrzebów.

Umożliwiamy kredytowanie kosztów pogrzebu w ramach zasiłku ZUS lub KRUS. Jeżeli Państwa nakład pieniężny pochówku wynosi mniej niż kwota zasiłku, zwracamy różnicę na konto bankowe bądź gotówką.

Ekshumacje – Lublin

Przeprowadzamy ekshumacje, czyli wydobywamy zwłoki lub szczątki zmarłych z grobu. Takie czynności wykonuje się na potrzeby oględzin sądowych lub lekarskich bądź w celu przeniesienia ciała w inne miejsce pochówku. Aby przeprowadzić prawidłową ekshumację, należy spełnić szereg formalności. Pomagamy naszym Klientom w poprawnym wypełnieniu dokumentów i załatwieniu niezbędnych pozwoleń. Nasi pracownicy traktują ciało zmarłego lub jego szczątki z należytym szacunkiem. Wszystkie prace związane z ekshumacją wykonują według ściśle ustalonych przepisów prawnych i zaleceń służb sanitarnych. Jeżeli rodzina zmarłego sobie tego życzy, organizujemy także transport do innego miejsca pochówku oraz ceremonię ponownego złożenia w grobie.

Grób

Osoby uprawnione do ekshumacji zwłok

Do ekshumacji zwłok, po odpowiednim umotywowaniu prośby i złożeniu wniosku, uprawnione są osoby z najbliższej rodziny zmarłego. Są to: małżonek osoby zmarłej, krewni zstępni (dzieci i wnukowie), krewni wstępni (rodzice), krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (rodzeństwo i kuzyni), powinowaci do 1 stopnia pokrewieństwa (zięć, synowa, teściowie). W sytuacji, gdy pomiędzy członkami rodziny występuje konflikt co do przeprowadzenia ekshumacji, to wyrok sądu wskazuje osobę uprawnioną do złożenia wniosku.

Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia ekshumacji

GrobyWnioskodawca, czyli osoba uprawniona do złożenia wniosku o ekshumację zmarłego, musi także zadbać o takie dokumenty jak:

 • kserokopia aktu zgonu;

 • karta zgonu (gdy od zgonu nie minęły 2 lata);

 • zaświadczenie zarządcy cmentarza o wyrażeniu zgody na ekshumację zwłok lub szczątków ludzkich;

 • zaświadczenie zarządcy cmentarza o wyrażeniu zgody na pochowanie ekshumowanych zwłok lub szczątków ludzkich;

 • oświadczenia pozostałych osób uprawnionych w przedmiocie udzielenia zgody na ekshumację lub oświadczenie o jedynej osobie uprawnionej do postępowania ze zwłokami/szczątkami;

 • świadectwo kremacji (jeśli ekshumacji zostanie poddana urna z prochami);

 • pełnomocnictwo w przypadku, gdy strona upoważnia inną osobę do reprezentowania w sprawie ekshumacji.

W naszym domu pogrzebowym mogą Państwo liczyć na pomoc w załatwieniu wszystkich formalności. 

Kiedy dopuszczalna jest ekshumacja ciał?

Ekshumacja zwłok jest dopuszczalna jedynie w okresie od 16 października do 15 kwietnia. Odbywa się we wczesnych godzinach rannych. Aby dokonać ekshumacji, niezbędna jest obecność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Sprawuje on nadzór nad prawidłowym przebiegiem całego procesu. Może także zezwolić na przeprowadzenie ekshumacji w innym terminie niż określony powyżej przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne, takie jak cholera, dżuma czy gorączka powrotna (pełny wykaz chorób znajduje się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia), nie mogą być ekshumowane przed upływem 2 lat od dnia zgonu. ekshumacji mogą uczestniczyć najbliżsi członkowie rodziny zmarłego.