Transport zmarłych – Lublin

Transport zmarłychTransport zmarłych to bardzo istotna usługa pogrzebowa. Śmierć dla rodziny zawsze jest trudnym momentem, dlatego każda eksportacja ciała powinna odbyć się z największym poszanowaniem osoby zmarłej oraz zrozumieniem i delikatnością dla bliskich. Nasi pracownicy zachowują wszystkie niezbędne procedury i wykazują się empatią.

Aby jak najbardziej wspomóc rodzinę w tej trudnej chwili, oferujemy również kompleksową organizację uroczystości pochówkowych. Zajmujemy się wszystkimi istotnymi kwestiami, w tym przygotowaniem ceremonii w wybranym obrządku oraz odpowiednią oprawą, m.in. wyborem urny lub trumny czy przygotowaniem wieńców pogrzebowych. Nasze eleganckie karawany wykorzystujemy również podczas pogrzebu, przewożąc trumny i urny z miejsca, w którym odbywa się uroczystość na właściwe miejsce pochówku. Transport zmarłych zawsze wykonujemy z okazaniem należytego szacunku oraz dyskretnością.

Przewóz zmarłych ma terenie Lublina lub z innego miasta

Zapewniamy możliwość przewozu zmarłych przez całą dobę, zarówno z domów, mieszkań, szpitali, hospicjów, domów pomocy społecznej, jak również innych miejsc, w których doszło do zgonu. Usługi wykonujemy nie tylko na terenie Lublina, lecz także w pozostałych regionach naszego kraju. Na miejsce przyjeżdża karawan, który posiada wszelkie pozwolenia do wykonywania tego typu zleceń. Zajmujemy się również niezbędną dokumentacją w takiej sytuacji. Ciało zmarłego odpowiednio przygotowujemy i zabezpieczamy na czas transportu z zachowaniem jak największego szacunku. Przewozimy je do chłodni znajdującej się w naszym zakładzie pogrzebowym. Każdy nasz pojazd spełnia wszelkie niezbędne wymogi, a także zapewnia godny transport zmarłych.

Formalności związane z transportem zmarłych

Zasady transportu zmarłych na terenie Polski dokładnie określają przepisy. Zgodnie z nimi przewożenie zwłok jest możliwe wyłącznie za pomocą specjalnie przeznaczonego do tego celu środku transportu. Powinien one spełniać następujące warunki:

  • musi być odpowiednio i trwale oznakowany,
  • kabina kierowcy musi być oddzielona od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok,
  • trumna lub urna muszą zostać zabezpieczona przed przesuwaniem się,
  • podłoga w części transportowej powinna nadawać się do łatwego zmywania i odkażania,
  • posiadać wydzielone miejsce na przechowywanie środków dezynfekcyjnych i myjących.

W przypadku transportu zwłok na odległość 60 km lub więcej konieczne jest dopełnienie dodatkowych formalności. Zwłoki składa się w szczelnej, drewnianej trumnie, którą zamyka się w obecności powiatowego lub portowego inspektora sanitarnego. Następnie dokonuje on jej opieczętowania. Na czas transportu trumnę umieszcza się w szczelnie zamkniętym worku z nieprzepuszczalnego tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, który zdejmuje się i spala po dostarczeniu ciała na miejsce.

Jeszcze inne formalności obowiązują w przypadku międzynarodowego transportu zmarłych. Aby sprowadzić zwłoki z zagranicy, konieczne jest uzyskanie pozwolenia starosty powiatu, w którym ma zostać pochowany zmarły, oraz pozwolenie polskiego konsula, wydawane po przedstawieniu pozwolenia starosty. Jeśli zgon nastąpił z powodu choroby zakaźnej, takiej jak dżuma, cholera czy wścieklizna, zgoda na transport zwłok zostaje udzielona nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od śmierci.