Zasady przechowywania zwłok przed pochówkiem

Zwłoki w kostnicyŚmierć człowieka wiąże się z koniecznością przeprowadzenia pewnych czynności, do których zalicza się odpowiednie zabezpieczenie i przechowywanie zwłok, a także przygotowanie nieboszczyka do pochówku. To, w jaki sposób i gdzie jest przetrzymywane ciało zmarłego, zależy przede wszystkim od miejsca, w którym nastąpił jego zgon – w domu, szpitalu, hospicjum, czy też ośrodku opieki. Niezależnie od tego ciało powinno zostać umieszczone w miejscu chłodnym, gdzie utrzymywana jest niska temperatura oraz warunku, które mają zapobiec uszkodzeniu zwłok.

Gdzie przechowuje się zwłoki zmarłego?

W przypadku zgonu w szpitalu, ciało zmarłego zostaje skierowane do chłodni znajdującej się w prosektorium, gdzie otrzymuje identyfikator zawierający imię i nazwisko nieboszczyka, PESEL lub numer dowodu lub innego dowodu pozwalającego na potwierdzenie tożsamości, a także datę i godzinę śmierci. Jeżeli do zgonu dojdzie w domu, zwłoki nieboszczyka zostają odebrane przez zakład pogrzebowy, który transportuje je do chłodni, gdzie temperatura utrzymuje się na poziomie 4-8°C. Dzięki temu zahamowany zostaje rozkład ciała zmarłego. Warto pamiętać, że obowiązujące przepisy stanowią, iż zwłoki lub szczątki nie mogą być przechowywane w kostnicy dłużej niż 24 godziny od momentu ich przyjęcia.

Jak przebiega przygotowanie ciała do pogrzebu?

Przygotowania przed pochówkiem obejmują również takie czynności jak dokładne mycie ciała nieboszczyka, dezynfekcję zwłok, a także zamknięcie oczu i ust. Przystępuje się również do odpowiedniego zabezpieczenia ciała przed rozkładem przy użyciu specjalistycznego preparatu konserwującego i środków balsamujących. Ostatni etap to toaleta pośmiertna, czyli wykonanie makijażu i uczesanie włosów, a następnie ubranie zmarłego w odzież przekazaną przez najbliższych.