Ubieranie zmarłego – dlaczego warto powierzyć zadanie zakładowi pogrzebowemu?

ZmarłyMoment pożegnania zmarłego jest trudnym przeżyciem, które wiąże się z silnymi emocjami – rozpaczą, żalem, smutkiem, tęsknotą. Sam proces przygotowania zwłok do złożenia w grobie jest na tyle rozbudowany i wymagający, że zazwyczaj zostaje on zlecony profesjonalnemu zakładowi pogrzebowemu, którego personel zapewnia kompleksową obsługę oraz realizację czynności związanych z m.in. pośmiertną kosmetyką, ubiorem zmarłego, a przede wszystkim zorganizowaniem pochówku. Oczywiście, wszystkie etapy przygotowania powinny być wykonywane z poszanowaniem godności osoby zmarłej.

Wiele osób zastanawia się, czy ubieranie zmarłego powinno być realizowane przez osoby mu bliskie, czy też dom pogrzebowy. Zapraszamy do lektury tekstu, w którym wyjaśniamy, dlaczego czynność tego typu warto powierzyć zakładowi pogrzebowemu.

Dlaczego zakład pogrzebowy powinien zająć się ubraniem zmarłego?

Jedną z najważniejszych kwestii jest oczywiście doświadczenie pracowników. Personel zakładu pogrzebowego jest odpowiednio przeszkolony do zadań tego typu – wie, w jaki sposób postępować z ciałem zmarłego, jednocześnie okazując mu należyty szacunek i traktując go z godnością. Ponadto, pracownicy zakładu pogrzebowego znają zasady bezpieczeństwa związane z kontaktem ze zmarłym, wiedzą także, jakie zabiegi higieniczne oraz kosmetyczne muszą zostać przeprowadzone.

Powierzając ubiór osoby zmarłej zakładowi pogrzebowemu, bliscy mają pewność, że ciało zmarłego zostanie przygotowane do pochówku w odpowiedni sposób. Ponadto zyskują oni w ten sposób cenny czas, który mogą wykorzystać do przeprowadzenia niezbędnych przygotowań, powiadomienia rodziny, modlitwy.

Jaki ubiór zmarłego będzie odpowiedni?

Ubiór, w którym zmarły zostanie pochowany, zależy od jego woli lub w przypadku, gdy nie przekazał takiej informacji przed śmiercią, od decyzji rodziny lub bliskich. Zazwyczaj jest to elegancka garsonka lub sukienka dla kobiet oraz garnitur dla mężczyzn, istnieją jednakże odstępstwa od tej niepisanej reguły – szczególnie w przypadku śmierci osób młodszych. Najczęściej do tego celu wybiera się odzież w stonowanych kolorach, takich jak np. brąz, szarość, zieleń.

Przed przekazaniem zakładowi pogrzebowemu wybranego stroju, w którym zmarły zostanie złożony do grobu, warto skonsultować się z personelem, który oferuje nie tylko kompleksowe usługi pogrzebowe, ale również swoje fachowe doradztwo i wsparcie.