Sposób pisania nekrologu

DokumentyCzasem po odejściu bliskiej osoby decydujemy się na umieszczenie oficjalnej informacji o jej śmierci, która dostępna będzie publicznie. Często stosuje się takie rozwiązanie w sytuacji, gdy osoba była szanowana w danym środowisku lub grupie społecznej albo po prostu chcemy zawiadomić znajomych zmarłego, sąsiadów bądź dalekich krewnych. Istnieją także inne rodzaje nekrologów, jak na przykład dziękczynne, kondolencyjne lub umieszczane w rocznicę śmierci. Jeśli sami nie czujemy się na siłach, by napisać nekrolog, możemy zlecić jego sporządzenie zakładowi pogrzebowemu.

Kolejność informacji

Prawidłowo napisany nekrolog rozpoczyna się od słów opisujących stratę lub po prostu informujących o śmierci. Można go rozpocząć na przykład od słów „Z wielkim żalem zawiadamiamy, że…” Następnie podajemy imię, nazwisko oraz wiek zmarłego, często, zwłaszcza w wypadku pracowników naukowych lub pracowników służb mundurowych, podaje się tytuł naukowy lub stopień. Należy również umieścić datę śmierci zmarłego.

Kolejnym elementem są informacje dla osób, które chciałyby uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych. Należy podać dokładną datę i godzinę mszy żałobnej oraz pochówku, a także adresy miejsc, gdzie uroczystości pogrzebowe będą się odbywały. Na samym końcu umieszczamy informację o tym, kto zamieszcza nekrolog, na przykład „Pogrążona w żałobie rodzina”.

Umieszczenie nekrologu

Najczęściej nekrologi umieszczane są w lokalnej prasie, ewentualnie nadawane w radio lub telewizji (dzieje się to zwłaszcza w wypadku osób publicznych i zasłużonych). Jednak obecnie coraz częściej tego typu informacje zamieszczane są również w internecie. Aby tekst dotarł do osób zainteresowanych, należy umieścić go z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby osoby, które dowiedzą się z niego o śmierci, miały realne szanse dotrzeć na uroczystości pogrzebowe. W nekrologach rocznicowych nie podajemy oczywiście danych na temat pogrzebu, a jedynie informację o dacie śmierci.