Przygotowanie pochówku kwestie formalne

PomnikŚmierć bliskich nam osób zawsze jest doświadczeniem niełatwym i wyzwalającym trudne do opanowania emocje. Z tego powodu warto wiedzieć wcześniej, jak postępować w przypadku zgonu i jakich formalności jesteśmy zobowiązani dopełnić.

Dokumentem niezbędnym do uzyskania aktu zgonu jest karta zgonu. Jeżeli osoba umarła w szpitalu, kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący. Inaczej sytuacja przedstawia się, jeżeli śmierć następuje w domu. Wtedy kartę zgonu może wypisać lekarz pogotowia ratunkowego lub wezwany na miejsce lekarz rodzinny. W przypadku śmierci w wypadku albo zabójstwa, zwłoki po przetransportowaniu do zakładu medycyny sądowej, są poddawane oględzinom lub sekcji. Kartę zgonu wystawia więc lekarz medycyny sądowej wykonujący wspomniane czynności.

Kartę zgonu należy dostarczyć do wybranego zakładu pogrzebowego. Jest on podstawą odebrania zwłok przez pracowników firmy ze szpitala i przewiezienia ich do chłodni zakładu pogrzebowego, gdzie zwłoki przygotowywane są do pochówku. Następnie dopełnia się formalności związane z czasem i miejscem pochówku na cmentarzu.

Akt zgonu

Na podstawie karty zgonu wystawiany jest akt zgonu. Można go otrzymać w urzędzie stanu cywilnego, po złożeniu podania, dowodu osobistego zmarłego, karty zgonu i aktu urodzenia w przypadku noworodków. Dokumenty należy dostarczyć do urzędu w przeciągu 3 dni od dnia zgonu lub 24h, jeśli przyczyną śmierci osoby była choroba zakaźna. Akt zgonu jest podstawą do realizacji postanowień zawartych w testamencie i dokumentem pozwalającym na wypłatę ubezpieczenia.

Jeżeli decydujemy się na samodzielną organizację pogrzebu na zabranie zwłok do domu na pochówek mamy 72h. Jeżeli w tym czasie nie uda się zorganizować pogrzebu, obowiązkiem osób bliskich jest umieszczenie zwłok w miejskim prosektorium do czasu pochówku. Zwłoki osób zmarłych z powodu chorób zakaźnych powinny być pochowane w przeciągu 24h od momentu śmierci.