Pogłębianie grobu. Jak i kiedy jest możliwe?

GróbWybór miejsca pochówku w dzisiejszych czasach jest niezwykle ważny. Jesteśmy społeczeństwem migrujący, a nasze rodziny są rozproszone. Wiele osób pragnie, aby mogły same bądź ich bliscy dołączyć do krewnych w miejscu ostatecznego spoczynku. Warto wówczas poznać zasady pogłębiania grobów.

Ważne miejsce

Trwający od dziesięcioleci rozwój dużych miast takich, jak na przykład Lublin, powiązany jest z napływem ludności. Osiedlenie się przybyszów w mieście, w którym odkryli swą życiową przystań sprawia, że będą chcieli znaleźć w nim miejsce wiecznego spoczynku. Podobną tendencję obserwuje się w przypadku wielu rodzin pragnących konsolidacji w obliczu spraw ostatecznych. Choć za życia ich członkowie byli rozproszeni po świecie, to odczuwają potrzebę bliskiego, a nawet wspólnego pochówku. Takie dążenie ułatwia żyjącym krewnym opiekę nad grobami. Tymczasem zarządy cmentarzy zwracają uwagę na ograniczoną liczbę kwater. Potrzebne jest zatem przygotowanie nowych miejsc lub podjęcie prób, by wykorzystać dotychczasowe.

Pogłębianie grobu

Jednym ze sposobów na uzyskanie większej ilości miejsc pochówkowych jest pogłębianie grobów. Z możliwości tej korzystają przede wszystkim członkowie rodzin, którzy nie wykupili wcześniej kwater podwójnych, a teraz zabiegają o bliski pochówek. Dyspozycję do przeprowadzenia pogłębiania kwatery zgłasza osoba, która posiada prawo do grobu. Wówczas należy zwrócić się do zakładu pogrzebowego świadczącego tego typu usługi. Wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających nabycie miejsca cmentarnego oraz wniesienie opłaty za tzw. „pokładne”, czyli stawki za stanowisko pochówkowe na cmentarzu komunalnym. Jeśli występuje się o pogłębienie grobu, w którym odbył się już wcześniej pochówek, potrzebna będzie zgoda na ekshumację. Upoważnienie takie wydaje właściwy inspektorat sanitarno-epidemiologiczny. Jest to niezwykle ważne zaświadczenie, gdyż w innym wypadku zakład pogrzebowy nie będzie mógł wykonać „dochowania” zmarłego do grobu, w którym już raz złożono czyjeś szczątki. Jeśli formalności związane z pogłębianiem grobu wydają się Państwu zbyt zawiłe, zachęcamy do kontaktu z naszym zakładem pogrzebowym, a z troską i wyczuciem pomożemy przejść przez niezbędne procedury.