Kto wydaje zezwolenie na ekshumację zwłok?

RóżaEkshumacją nazywa się proces polegający na wydobyciu zwłok lub szczątków z grobu, bądź miejsca tymczasowego pochówku. Przeprowadza się ją z zamierzeniem dokonania oględzin sądowych lub lekarskich, a także wtedy, gdy pojawia się potrzeba przeniesienia zwłok do innego grobu, bądź cmentarza, kiedy dochodzi do jego zajęcia. Niejednokrotnie wiąże się to z remontem grobowca, czy też życzeniem rodziny zmarłego, która może wnioskować o przeniesienie szczątków. Kto zezwala na przeprowadzenie ekshumacji zwłok? Jaki urząd czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem? Zapraszamy do lektury dzisiejszego artykułu.

Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji zwłok

Aby proces wydobycia zwłok lub szczątków mógł zostać przeprowadzony zgodnie z obowiązującym prawem, konieczne jest uzyskanie odpowiedniej zgody od Inspektora sanitarnego. Oznacza to, że urzędem nadzorującym przebieg ekshumacji jest powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny. Urząd ten podlega rządowej administracji i wydaje zgodę na przeprowadzenie procesu wydobycia zwłok. Wniosek o ekshumację może zostać złożony przez osobę uprawnioną do pochowania zmarłego – zazwyczaj jest to mąż lub żona nieboszczyka, krewny zstępny, czyli dziecko, wnuk lub prawnuk, krewnym wstępnym, czyli rodzicem, dziadkiem, pradziadkiem, a także krewnym bocznym lub powinowatym. Wniosek może zostać złożony w dowolnym terminie – istotne, aby wnioskodawcą była osoba, która podjęła się pochowania zwłok zmarłego lub jego szczątków.

Kiedy dokonuje się ekshumacji zwłok?

Wydobycie zwłok może być dokonane w odpowiedzi na wniosek osób, które podjęły się pochowania zwłok zmarłego – jednakże poza złożeniem wniosku o ekshumację, istnieje kilka przesłanek mówiących o konieczności jej przeprowadzenia, np. podejrzenie o dokonaniu przestępstwa, w wyniku którego nastąpiła śmierć. Ponadto, wydobycie zwłok lub szczątków może być przeprowadzona także na podstawie decyzji prokuratora lub sądu, wojewody, jak również państwowego Inspektora Sanitarnego. Warto pamiętać, że ekshumacją zajmuje się profesjonalne przedsiębiorstwo oferujące realizację usług w danym zakresie. Firma zajmuje się przeprowadzeniem procesu i kontrolą prawidłowości jego przebiegu.