Jakie wymagania trzeba spełnić, by móc przewozić zmarłych?

KarawanŚmierć człowieka to tragiczne wydarzenie, ale sprawą, o której trzeba pamiętać nawet w tak trudnej sytuacji, jest zgodny z prawem pochówek. Polskie przepisy regulują zasady przewożenia ciał oraz prochów zmarłej osoby. Każdy profesjonalny zakład pogrzebowy musi się do nich dostosować pod groźbą kary. O jakie przepisy dokładnie chodzi i czego one dotyczą? 

O jakich przepisach mowa?

Kwestię przewozu zmarłych osób reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami oraz w sprawie pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich. Określone zasady narzuca także Konwencja Wiedeńska (art. 37), a także Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Firma pogrzebowa świadcząca usługi funeralne musi zadbać o to, by cały proces przebiegał w godnej atmosferze, a jednocześnie przy poszanowaniu prawa polskiego i międzynarodowego.

Przewożenie zwłok – zasady higieny

Przewozić ciało można wyłącznie specjalnymi środkami transportu, wyznaczonymi tylko do tego celu. Takie pojazdy muszą być odpowiednio oznakowane i mieć odizolowaną od szoferki część przeznaczoną na umieszczenie ciała. Trumna lub urna powinny być skutecznie zabezpieczone przed przemieszczaniem się. W takim samochodzie trzeba także wydzielić miejsce na przechowywanie środków dezynfekcyjnych, jednorazowych rękawic ochronnych oraz sprzętu myjąco-czyszczącego.

Dezynfekcję pojazdu powinno się przeprowadzać po każdym przewozie. Podłoga musi być natomiast wyłożona specjalnym materiałem, odpornym na działanie środków chemicznych. Przed rozpoczęciem podróży zakład pogrzebowy jest zobowiązany do szczelnego zalutowania trumny – tak, by nie nastąpiło jej przypadkowe otwarcie.

Niedozwolone jest zewnętrzne mycie takiego pojazdu w miejscach przypadkowych oraz w prowizorycznie zaaranżowanych myjniach.

Transport ciała zza granicy

Czasem zdarza się, że zgon polskiego obywatela nastąpi poza granicami kraju.
W takim przypadku, jeśli pogrzeb ma odbyć się w ojczyźnie osoby zmarłej, należy przetransportować ciało na przykład drogą lotniczą.

Zasady bezpieczeństwa w takich przypadkach określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury o przewozie lotniczym ładunków wymagających szczególnego traktowania.

Trzeba mieć na uwadze, że na sprowadzenie zwłok zza granicy trzeba uzyskać zezwolenie polskiego, właściwego terytorialnie starosty, działającego w porozumieniu z inspektorem sanitarnym. Wniosek o to może złożyć najbliższa rodzina.