Jak wygląda pogrzeb osoby zmarłej na COVID–19?

PogrzebPandemia COVID-19 była ogromnym zaskoczeniem i sytuacją, która zachwiała całym znanym dotąd światem. Jej skutki dotknęły każdej dziedziny życia. Jednym z obszarów jest sposób pochówku osób zmarłych. Jak wygląda taka uroczystość i przygotowania do niej?

Przebieg pogrzebu osoby zmarłej na COVID-19

Rozporządzeniem, które mówi wiele o sposobie chowania osób zmarłych w przypadku chorób zakaźnych, jest Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. Co ważne, w czasie pandemii w odpowiednim paragrafie do listy chorób zakaźnych dopisano właśnie COVID-19.

Jakie zasady bezpieczeństwa muszą zostać zachowane przy przygotowaniu do pochówku w Lublinie? Jedną z najważniejszych zasad jest szybki pogrzeb, przygotowywany w ciągu doby. Konieczne jest również staranne zabezpieczenie trumny, dbanie o zasady dezynfekcji i ograniczenie kontaktu ludzi ze zwłokami. Innym ważnym aspektem jest przewóz trumny odpowiednimi pojazdami, które następnie są starannie odkażane.

Dodatkowo w większości przypadków niewskazane jest okazywanie zwłok, a nawet ich ubieranie. Ciało musi zostać także umieszczone w szczelnym worku, który zapobiega przenikaniu drobnoustrojów.

Jak przebiega pogrzeb osoby z COVID-19?

Należy zaznaczyć, że największe obostrzenia i wymagania dotyczące pochówku osób zmarłych na COVID-19 miały miejsce na początku pandemii. To właśnie wtedy liczba zgonów była największa, strach towarzyszyły niemal wszystkim, a kluczowe znaczenie miało zahamowanie liczby zachorowań.

Obecnie sytuacja uznawana jest za znacznie bardziej stabilną. Wciąż jednak obowiązuje szczególna staranność przy przygotowywaniu pogrzebów. Oznacza to głównie dbałość o zgodne z prawem przewożenie zwłok, a także dezynfekcję i ograniczenie kontaktu z ciałem.