Jak wygląda i ile kosztuje kremacja zwłok?

UrnaKremacja zwłok jest w Polsce coraz bardziej popularna. Proces ten polega na spopieleniu ciała zmarłego, które następnie musi zostać pochowane na cmentarzu – w kolumbarium lub grobie ziemnym. Taki pogrzeb przeprowadzany jest wówczas w dwóch etapach – przed kremacją i po spopieleniu zwłok. Profesjonalny zakład pogrzebowy powinien zaoferować przygotowanie ciała do pochówku, kremację i organizację uroczystości pogrzebowej.

Kremacja – co na to prawo i religia?

Na kremację zwłok zezwala polskie prawo i Kościół katolicki. Wymagane jest jednak, by ciało po spopieleniu zostało pochowane na cmentarzu – w grobie ziemnym lub kolumbarium (grobowcu z niszami na urny). Ponadto Episkopat Polski zaleca, aby ceremonia ostatniego pożegnania odbyła się przed procesem spopielenia ciała oraz aby po kremacji został przeprowadzony obrzęd złożenia prochów w grobie.

Na kremację zwłok zezwala nie tylko Kościół katolicki. Jest ona dozwolona również w judaizmie i protestantyzmie. Spopielenia ciała zakazuje islam i Kościół prawosławny. 

Dokumenty wymagane do przeprowadzenia kremacji są takie same, jak w przypadku pogrzebu tradycyjnego. Wyjątkiem jest jedynie pisemne zezwolenie na kremację wypełnione przez rodzinę zmarłego.

Przed kremacją zwłok

Każdy zakład pogrzebowy przed dokonaniem kremacji ciała przygotowuje je do ceremonii ostatniego pożegnania. Krewni osoby zmarłej wybierają trumnę i urnę oraz odzież lub całun. Trumna do kremacji nie może być lakierowana i musi być pozbawiona wszelkich ozdób. Niedozwolone jest również umieszczanie w niej pamiątek. Najczęściej wybierane są proste trumny z tektury lub drewna sosnowego. Dużo większy wybór rodzina zmarłego ma przy zakupie urny. Na rynku dostępne są urny z różnego rodzaju materiałów – drewna, metalu, kamienia czy ceramiki.

Jak wygląda kremacja zwłok?

Po przygotowaniu i pożegnaniu zmarłego ciało zostaje przetransportowane do pieca kremacyjnego. Zwłoki są spalane w temperaturze około 1000˚C, a proces trwa 2-3 godziny. Jeśli bliscy wyrażą takie życzenie, mogą obserwować proces kremacji. Prochy zostają umieszczone w urnie, a rodzina otrzymuje świadectwo kremacji. Następnie odbywa się pogrzeb na cmentarzu.

Ile kosztuje kremacja?

Samo spopielenie ciała kosztuje 400-600 zł. Do kosztów pogrzebu trzeba doliczyć jeszcze zakup trumny, urny oraz odzieży, a także cenę organizacji ceremonii pożegnania zmarłego i pochówku na cmentarzu.