Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy z ZUS?

Organizacja pogrzebu wymaga od nas nakładów pracy i cierpliwości. Aby odpowiednio uczcić pamięć zmarłego, chcemy przygotować piękne wydarzenie, a także odpowiedni nagrobek. Pogrzeb wiąże się więc z pewnymi kosztami. Zadbać o sprawy techniczne można korzystając z usług pogrzebowych w Lublinie, które oferujemy. Zadbać o koszty można licząc na pomoc od państwa. Jeżeli spełniamy określone warunki, możemy uzyskać zasiłek pogrzebowy z ZUS, czyli jednorazowe świadczenie przyznawane w celu złagodzenia negatywnych skutków związanych z kosztami pogrzebu wywartymi na bliskich zmarłego. Jakie to warunki? Zapraszamy do lektury artykułu.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy z ZUS?

Na samym początku należy sprawdzić, czy zasiłek nam przysługuje. Na zasiłek pogrzebowy mogą liczyć tylko organizatorzy pogrzebu takiego zmarłego, który był w ZUS ubezpieczony. Zgodnie z regulacjami ZUS grono to jest ściśle określone. Należą do niego osoby, które zorganizowały pogrzeb:

 • zmarłego, który ma przyznaną emeryturę, rentę lub emeryturę pomostową albo który jest ubezpieczony w ZUS, lub ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (lub członka rodziny takiej osoby);
 • zmarłego, odszedł w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia;
 • zmarłego, który w dniu śmierci nie miał przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniał warunki do jej uzyskania;
 • zmarłego – cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, który pobierał świadczenie pieniężne;
 • zmarłego, który pobierał świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny (lub członka rodziny takiej osoby) oraz zmarłego, który pobierał rentę socjalną;
 • zmarłego, który odszedł wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach oraz zmarłego, który pobierał rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach (lub członka rodziny takiej osoby).

Jeżeli jesteśmy w stanie przypisać się do jednej z grup wymienionych na tej liście, możemy ubiegać się o zasiłek pogrzebowy.

Jak przebiega proces ubiegania się o zasiłek pogrzebowy?

Jeżeli opłaciliśmy koszty pogrzebu, nie pozostaje nam nic innego niż podjęcie działań w celu uzyskania zasiłku. Jest bardzo ważnym, żeby pamiętać, że termin na złożenie wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego wynosi 12 miesięcy od śmierci. W związku z tym potrzebne będą następujące dokumenty:

 • sam wniosek,
 • akt zgonu,
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu,
 • skrócone odpisy aktu cywilnego,
 • zaświadczenie o podleganiu zmarłego odpowiednim ubezpieczeniom.

Niechybnie czekają nas wizyty w Urzędzie stanu cywilnego i ZUS-ie – jako dom pogrzebowy oferujemy naszą pomoc w przeprowadzeniu całego procesu.