Jak przebiega kremacja zwłok?

KremacjaMimo, że kremacja zwłok jest zgodna z prawem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prawem Kanonicznym, przez co niewątpliwie coraz bardziej akceptowana przez Polaków, to nadal wiele osób przeżywa moralne dylematy. Czy może na to wpływać brak świadomości? W naszym artykule przedstawiamy jaki jest przebieg kremacji zwłok.  Zapraszamy do lektury.

Formalności i przygotowania związane z kremacją zwłok

Kremacja zazwyczaj odbywa się za zgodą osoby zmarłej – akt woli wyrażony w rozmowie z bliskimi lub zapisany w testamencie. Do Domu Pogrzebowego należy dostarczyć kartę zgonu wydaną przez lekarza, który stwierdził zgon, odpis aktu zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego. Natomiast w przypadku, gdy śmierć nastąpiła w wyniku wypadku lub istnieje jakiekolwiek podejrzenie, że jej przyczyną mogło być przestępstwo, należy dostarczyć zezwolenie prokuratora.  Członek rodziny lub inna osoba, występująca w interesie osoby zmarłej wypełnia druk zezwolenia na wykonanie kremacji.

Przygotowanie do kremacji ciała zmarłej osoby przebiega standardowo, poza wyjątkami, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa należy usunąć z niego rozrusznik serca, implanty lub inne urządzenie stymulujące, działające na baterie. Ciało zmarłej osoby, może zostać ubrane w standardowy strój pogrzebowy lub przykryte całunem. Następnie jest umieszczane w specjalnej trumnie ekologicznej (tekturowej) lub drewnianej (nie malowanej i nie lakierowanej, bez metalowych okuć). W trumnie poza ciałem zmarłego nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów, aby móc uniknąć podczas procesu spalania eksplozji i emisji trujących związków do atmosfery. Na życzenie rodziny odbywa się msza lub inne nabożeństwo, dopiero potem trumna jest spalana w krematorium.

Dom Pogrzebowy Hades świadczący kompleksowe usługi pogrzebowe w Lublinie oraz okolicy zapewnia swoim zleceniodawcom transport do krematorium. 

Etapy spopielenia ciała zmarłego

Trumna umieszczona zostaje na specjalnej platformie i jest wprowadzana do komory kremacyjnej wyłożonej ogniotrwałymi cegłami. Spopielenie zwłok trwa od 2 do 3 godzin w temperaturze od 800-1200°C. Nowoczesne piece są wyposażone w komputerowy system sterowania całym procesem. Bliscy mogą obserwować wjazd trumny do pieca i na życzenie również proces spalania.

Po około 70 minutach następuje schłodzenie popiołu zimnym powietrzem do temperatury pokojowej, co trwa około 10-20 minut, a następnie rozpoczyna się proces rozdrabniania pozostałych szczątków w specjalnym klemulatorze. Następnie około 3 litry prochów przesypywane są do foliowego woreczka i umieszczane w wybranej przez rodzinę urnie wraz z danymi skremowanej osoby. Po zakończeniu kremacji rodzina otrzymuje Świadectwo Kremacji. Następnie dokonywany jest pochówek, który w zależności od wyboru rodziny, może odbyć się na cmentarzu parafialnym, w kolumbarium, poprzez złożenie prochów w grobie murowanym lub w katakumbach.