Gdzie można pochować urnę? Kika słów o kolumbariach

UrnaW kulturze europejskiej utarło się, że tradycyjny pogrzeb to ten z pochówkiem i składaniem całego ciała do grobu. Istnieje jednak również inna opcja na potraktowanie zwłok. Jest nią kremacja, a następnie umieszczenie spopielonych szczątków w specjalnej urnie. Tak przygotowany obiekt, jakim jest urna, też musi spocząć w przeznaczonym do tego celu miejscu. Prochy nie mogą bowiem znaleźć się wszystko jedno gdzie. Powinny one zostać umieszczone tam, gdzie jest to wskazane.

Specyfika kolumbariów

Podczas gdy całe zwłoki składane są do trumny, a następnie do grobu, urny najczęściej trafiają do miejsc zwanych kolumbariami. Mogą one oczywiście spocząć również w osobnych lub rodzinnych grobowcach. Jednak nie da się ukryć, że to właśnie kolumbaria są miejscami najwłaściwszymi do pochowania urn. Czym one są? Krótko mówiąc, to budowle, które posiadają specjalne nisze. To właśnie w tych ostatnich lokuje się obiekty, jakimi są urny. Po włożeniu urny do tego rodzaju niszy następuje zamurowanie oraz przygotowanie tabliczki, na której zawarte jest imię i nazwisko zmarłego. Tak sporządzona tabliczka zostaje następnie przytwierdzona do zamurowanego kolumbarium.

Kolumbaria, oprócz tego, że powinny mieć określoną konstrukcję, muszą również posiadać określone wymiary. Ma to na celu respektowanie zasad związanych z bezpieczeństwem urn. Dokładna długość, szerokość i głębokość zależy jednak od tego, czy mowa jest o grobie lub kolumbarium pojedynczym, czy też wielournowym. Między tymi obiektami występują bowiem pewne różnice.

Podsumowując, nie istnieje tylko jeden sposób na pochowanie urny. Sprawia to, że każdy zmarły może w swoim testamencie określić taki sposób pogrzebu, jaki najbardziej będzie mu odpowiadał. Jeśli zaś nie zdąży tego zrobić, to różne alternatywy zostaną postawione przed jego rodziną. Być może wkrótce okaże się nawet, że urny staną się popularniejszym sposobem pochówku niż tradycyjne trumny chowające całe ciało, a nie tylko spopielone szczątki.