Formalności pogrzebowe

RozmowaŚmierć bliskiej osoby to bez wątpienia ogromna strata i wiąże się z silnymi emocjami. Warto jednak pamiętać, że poza osobistymi uczuciami zostajemy postawieni prze koniecznością organizacji pochówku. Wiąże się to z załatwianiem pewnych formalności prawnych, które mogą przerastać zwłaszcza osoby dopiero co godzące się z odejściem kogoś z rodziny lub przyjaciół. Jakie dokumenty są nam niezbędne aby móc zgłosić się do zakładu pogrzebowego?

Karta zgonu

Przede wszystkim, aby móc rozpocząć jakiekolwiek działania dotyczące organizacji pogrzebu musimy posiadać kartę zgonu. Jest to dokument sporządzany przez lekarza, który stwierdził zgon. W zależności od tego, czy śmierć nastąpiła w domu czy szpitalu wystawiana jest ona przez pierwszego lekarza, który dotarł do pacjenta lub lekarza będącego opiekunem zmarłego w trakcie hospitalizacji. Karta zgonu jest dokumentem otrzymywanym bezpłatnie. Wyjątkową sytuacją jest śmierć w wyniku przestępstwa, kiedy sąd decyduje o konieczności przeprowadzenia sekcji. Wtedy kartę zgonu wystawia lekarz dokonujący sekcji lub oględzin.

Należy również pamiętać, że mamy obowiązek powiadomienia o zgonie przedstawiciela Urzędu Stanu Cywilnego w ciągu siedemdziesięciu dwóch godzin od dnia śmierci. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy śmierć nastąpiła w szpitalu, wtedy to placówka medyczna musi się tym zająć.

Zakład pogrzebowy

Karta zgonu pozwala nam na udanie się do zakładu pogrzebowego. Powinniśmy mieć przy sobie również dowód osobisty zmarłego, zaświadczenie o zatrudnieniu lub odcinek emerytury lub renty. Na szczęście obecnie firmy pogrzebowe oferują usługi kompleksowe, znacznie odciążające decyzyjność rodziny zmarłego.

Poza standardowym transportem zwłok, przygotowaniem do pogrzebu czy wyborem trumny, pracownicy mogą zadbać o całość ceremonii łącznie z transportem wiązanek, a także zamówienie nekrologów i wiele innych. Na nasze życzenie zakład może przejąć wszystkie decyzje po wcześniejszym ustaleniu. Pracownicy pomogą nawet w procesie uzyskania zasiłku pogrzebowego.