Czy nekrolog i klepsydra pogrzebowa to jedno i to samo?

KobietaNekrologi i klepsydry pogrzebowe to dwa elementy, które od wieków służą do upamiętnienia zmarłych bliskich. W tym artykule przyjrzymy się, czy są one tożsame.

Czym jest nekrolog?

Nekrolog to pisemna informacja o śmierci danej osoby, zwykle publikowana w gazecie lub w formie notatki online. Jego historia sięga starożytnej Grecji i Rzymu, gdzie były one używane do uhonorowania zmarłych i poinformowania społeczności o ich odejściu.

W niektórych sytuacjach, szczególnie gdy zmarły był zasłużonym członkiem społeczności, nekrologiem może być również dłuższy artykuł prasowy, audycja radiowa lub program telewizyjny. W ten sposób przedstawiana jest nie tylko informacja o śmierci, ale również sylwetka zmarłego.

Czym jest klepsydra pogrzebowa?

Klepsydra pogrzebowa nawiązuje w swojej nazwie do wykorzystywanego dawnego urządzenia, które odmierzało czas. Jednak czym jest obecnie? Aktualnie klepsydra pogrzebowa to krótka informacja w formie plakatu. Umieszcza się na niej dane dotyczące osoby zmarłej, a także czasu i miejsca planowanego pochówku.

Klepsydra rozmieszczana jest na lokalnych tablicach informacyjnych, na ścianach domu, w którym mieszkał zmarły, a także w pobliżu kapliczek i kościołów.

Nekrolog i klepsydra pogrzebowa – czy są tym samym?

Nekrolog i klepsydra pogrzebowa to dwa różne elementy – chociaż oba służą do upamiętnienia zmarłych bliskich. Główną różnicą jest miejsce, w którym są umieszczane. Nekrolog publikowany jest przede wszystkim w gazetach o różnych zasięgu, a klepsydra jest umieszczana w formie papierowej na tablicach i słupach ogłoszeniowych.

Zarówno nekrolog, jak i klepsydra stanowią jednak ważny element upamiętniający osobę zmarłą, a także informujący o planowanym pożegnaniu. Oba mogą powstać w wyniku korzystania z naszych usług pogrzebowych w Lublinie.