Czy można pochować zmarłego na własnej działce?

nagrobekPogrzeby jednoznacznie kojarzą się z cmentarzami. To właśnie na nich spoczywa większość naszych bliskich. Niektóre osoby zastanawiają się jednak, czy istnieje możliwość pochowania zmarłego na własnej działce. Odpowiadamy na to pytanie w poniższym artykule.

 

Przepisy dotyczące chowania zmarłych

Kwestię miejsca pochówku dokładnie regulują przepisy. Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych zwłoki mogą być pochowane na 5 sposobów:

  • w grobach ziemnych,
  • w grobach murowanych,
  • w kolumbarium,
  • w katakumbach,
  • poprzez zatopienie w morzu – tylko w przypadku śmierci na okręcie przebywającym na pełnym morzu, który nie ma możliwości dotarcia do lądu w ciągu 24 godzin.

Chowanie zmarłych w innych miejscach grozi karą aresztu od 5 do 30 dni lub grzywny od 20 do 5000 zł.

 

Wyjątek od reguły, czyli pochówek na własnej posesji w katakumbach

Nie oznacza to jednak, że nie istnieje możliwość pochowania zmarłego poza cmentarzem. Zgodnie z art. 12 ust. 3 wspomnianej ustawy na cmentarzach muszą znajdować się groby ziemne, groby murowane oraz kolumbaria. Temu obowiązkowi nie podlegają katakumby – mogą znajdować się one na prywatnych posesjach.

Warto mieć jednak na uwadze, że nie każda budowla o charakterze cmentarnym jest katakumbą. Musi ona spełniać szereg wymogów budowlanych:

  • katakumby powinny być usytuowane w taki sposób, aby nie wywierały szkodliwego wpływu na środowisko,
  • nisza w katakumbach powinna mieć nie mniej niż 2 m na 1 m oraz co najmniej 90 cm wysokości,
  • ściany oddzielające poszczególne nisze powinny mieć grubość co najmniej 6 cm,
  • nisza musi być wyposażona w system odprowadzania gazów i odcieków oraz być zabezpieczona przed owadami i gryzoniami,
  • po złożeniu zwłok do niszy konieczne jest jej natychmiastowe zamurowanie.

Jeśli chcą Państwo zorganizować pogrzeb w Lublinie lub okolicach na własnej posesji, służymy pomocą. Zapewniamy kompleksową obsługę: pomoc w doborze trumny lub urny, oprawy florystycznej i muzycznej oraz organizacji dodatkowych usług (wynajmie fotografa, urządzeniu stypy). Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów.