Kiedy trzeba dokonać pogłębiania grobu?

Pogłębienia grobu najczęściej dokonuje się w okresie od 16 października do 15 kwietnia we wczesnych godzinach rannych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej warunkiem formalnym jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na przeprowadzenie ekshumacji szczątków osoby zmarłej wcześniej pochowanej. Zgodę należy […]

Czytaj więcej

Czy kościół katolicki zezwala na kremację zwłok?

W przeszłości Kościół katolicki zakazywał kremacji, ponieważ postrzegał ją jako znak niewiary w zmartwychwstanie. Spopielanie zwłok ludzkich kojarzone było z pogańskimi i rzymskimi praktykami palenia zmarłych na stosie, które przekreślały, zdaniem władz kościelnych, możliwość ponownego wcielenia duszy. Przekonanie to spowodowało, że w XIII wieku Kościół […]

Czytaj więcej