Mowa pogrzebowa. Jak z godnością pożegnać zmarłego

Jednym z elementów uroczystości pogrzebowych są mowy pogrzebowe. Nie są one obowiązkowe i zależą w największej mierze od woli rodziny zmarłego bądź wcześniejszej woli samej osoby zmarłej. Mogą one być wygłaszane zarówno przez członków rodziny, jak też przyjaciół czy w imieniu współpracowników czy przedstawicieli społeczności, […]

Czytaj więcej

Organizacja konsolacji

Śmierć przynosi bliskim osoby zmarłej ogromy ból i poczucie straty. Rodzina i przyjaciele mają naturalną potrzebę pocieszenia i spędzenia czasu z cierpiącymi oraz oddania zmrłemu szacunku. Z tego też względy w naszej kulturze powstała tradycja konsolacji, czyli spotkań, często posiłków, odbywających się po ceremonii pogrzebowej. […]

Czytaj więcej