Czy kościół katolicki zezwala na kremację zwłok?

W przeszłości Kościół katolicki zakazywał kremacji, ponieważ postrzegał ją jako znak niewiary w zmartwychwstanie. Spopielanie zwłok ludzkich kojarzone było z pogańskimi i rzymskimi praktykami palenia zmarłych na stosie, które przekreślały, zdaniem władz kościelnych, możliwość ponownego wcielenia duszy. Przekonanie to spowodowało, że w XIII wieku Kościół powołał Świętą Inkwizycję oraz praktykował palenia na stosie heretyków, skazanych na wieczne potępienie. Dopiero po Soborze Watykańskim II – dwudziestym pierwszym soborze powszechnym Kościoła katolickiego w latach 1962- 1965,  Kościół dopuścił kremację, ale pod pewnymi warunkami. Zapraszamy do lektury wpisu na ten temat.

Stanowisko Kościoła katolickiego

W Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1987 r. Kościół zezwala na dokonywanie spopielenia zwłok osoby zmarłej. Jednakże, stojąc na straży wiary w zmartwychwstanie, nadal napomina wiernych, aby to pogrzeby tradycyjne stanowiły, w miarę możliwości, normę, natomiast kremacja wyjątki od reguły. Nabożeństwa wraz z poświęceniem zmarłych wyznania katolickiego oraz ich rodzin i przyjaciół są odprawiane przed dokonaniem spopielenia zwłok.

Co mogło wpłynąć na zmianę postawy? Z pewnością proekologiczna polityka państwa. Nie od dziś wiadomo, że pochowane w ziemi zwłoki ludzkie w procesie rozkładu, zanieczyszczają wody gruntowe. Natomiast kremacja jest przeprowadzana w temperaturze 800-1000 ⁰C, a spopielone ciało nie wydziela ani zapachu ani dymu, w związku z czym nie powoduje to emisji szkodliwych substancji w atmosfery.

Kolejnym argumentem przemawiającym za zasadnością przeprowadzania kremacji zwłok jest wyż demograficzny na terenie Polski. Nie ma możliwości budowania cmentarzy na odludziu, jak to bywało w dawnych czasach. Miejsca na cmentarzu jest coraz mniej. W związku z tym obecnie budowane są na terenie cmentarzy rzędy murowanych ścian ze specjalnymi niszami, tak zwane kolumbarium. To w nich umieszczane są urny z prochami osób zmarłych. Znamiennym jest również fakt, że urna oraz miejsce pochówku nie tylko zajmuje mniej miejsca niż trumna z ciałem, zakopana w ziemi, ale także jest to rozwiązanie korzystniejsze ekonomicznie – znacznie obniża koszty. Jak wiemy, w dobie kryzysu, spowodowanego pandemią, każdy grosz się liczy.

 

pinit-fg-en-rect-gray-20

Leave a Reply