Jakie dokumenty są potrzebne do organizacji pogrzebu?

Na wstępie warto zaznaczyć, że istotne znaczenie ma fakt, w jakich okolicznościach doszło do zgonu bliskiej osoby, której pogrzeb będziemy organizować. Jeżeli nastąpił on w miejscu, gdzie nie ma stałej opieki lekarskiej, należy wezwać lekarza pogotowia, aby stwierdził zgon i wystawił kartę zgonu.

Natomiast w przypadku, gdy odejście bliskiego nastąpiło w szpitalu, wystarczy zadzwonić do firmy świadczącej usługi pogrzebowe, aby odebrała ciało i przewiozła do chłodni oraz dokonała dalszego przygotowania do ceremonii pogrzebowej. Procedura różni się w przypadku, gdy zgon nastąpił w wypadku lub istnieje podejrzenie dokonania przestępstwa. Zapraszamy do lektury naszego wpisu, w którym objaśniamy szczegółowo formalności związane z dokumentacją, umożliwiającą organizację pogrzebu.

Jakie dokumenty należy uzyskać i przedłożyć?

Odejście bliskiej osoby jest przykrą i trudną sytuacją. Na szczęście usługi pogrzebowe świadczone są kompleksowo. Aby móc zorganizować godny pochówek bliskiego zmarłego,  niezbędne są następujące dokumenty:

  1. Karta zgonu – dokument potwierdzający śmierć. W przypadku, gdy zgon nastąpił w domu, należy bezzwłocznie wezwać lekarza medycyny rodzinnej, lub lekarza pogotowia, który wystawi kartę zgonu, natomiast jeśli zmarły odszedł w szpitalu, to kartę zgonu wystawi ordynator dane oddziału szpitalnego.

Jednak istnieją okoliczności, w których nie można pochować zmarłego bez uzyskania zezwolenia prokuratora. Dotyczy to śmierci, która jest następstwem wypadku lub domniemanego przestępstwa. W myśl Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, art. 11 i art. 13: w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną zgonu było przestępstwo lub samobójstwo, lekarz, jak i inne osoby powołane do oględzin zwłok powinni zawiadomić o tym natychmiast właściwego prokuratora lub najbliższy posterunek Policji. Ponadto na wniosek właściwego organu, zwłoki osoby zmarłej przewożone są do zakładu medycyny sądowej, gdzie ustalona będzie przyczyna zgonu przez lekarza biegłego sądowego.

Rodzina zmarłego musi zgłosić się do prokuratury, prowadzącej sprawę i uzyskać zezwolenie na wydanie ciała zmarłego po przeprowadzeniu sekcji zwłok lub oględzin. Wydana zostaje również karta zgonu. Następnie, z kartą zgonu otrzymaną w Zakładzie Medycyny Sądowej należy udać się do Urzędy Stanu Cywilnego po akt zgonu właściwego według miejsca zgonu.

  1. Akt zgonu – dokument wydawany przez Urząd Stanu Cywilnego. Aby go uzyskać należy przedłożyć w urzędzie:
  • kartę zgonu,
  • dowód osobisty osoby zmarłej,
  • paszport osoby zmarłej – jeśli był ważny w chwili zgonu,
  • oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa – jeśli osoba obowiązana do zgłoszenia zgonu działa przez pełnomocnika,
  • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego.

Warto mieć świadomość, że na życzenie osoby zlecającej zorganizowanie pogrzebu, firma świadcząca usługi pogrzebowe może sama zgłosić zgon w USC i uzyskać akt zgonu.

pinit-fg-en-rect-gray-20

Leave a Reply