Czy kościół katolicki zezwala na kremację zwłok?

W przeszłości Kościół katolicki zakazywał kremacji, ponieważ postrzegał ją jako znak niewiary w zmartwychwstanie. Spopielanie zwłok ludzkich kojarzone było z pogańskimi i rzymskimi praktykami palenia zmarłych na stosie, które przekreślały, zdaniem władz kościelnych, możliwość ponownego wcielenia duszy. Przekonanie to spowodowało, że w XIII wieku Kościół […]

Czytaj więcej