Organizacja konsolacji

Śmierć przynosi bliskim osoby zmarłej ogromy ból i poczucie straty. Rodzina i przyjaciele mają naturalną potrzebę pocieszenia i spędzenia czasu z cierpiącymi oraz oddania zmrłemu szacunku. Z tego też względy w naszej kulturze powstała tradycja konsolacji, czyli spotkań, często posiłków, odbywających się po ceremonii pogrzebowej. […]

Czytaj więcej